Gamla byar i Vilhelmina I, Malgomajtrakten

Författare
Olof Petter Pettersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Generalstabens litografiska anstalts förlag 1941 Sverige, Stockholm 304 sidor