Gamla byar i Vilhelmina II, Fjälltrakterna och Vojmsjötrakten

Författare
Olof Petter Pettersson
(Utgiven av Herman Geijer och Karl-Hampus Dahlstedt.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Generalstabens litografiska anstalts förlag 1944 Sverige, Stockholm 356 sidor