Gamla byar i Vilhelmina III, Skogstrakterna i öster och Volgsjötrakten

Författare
Olof Petter Pettersson
(Utgiven av Herman Geijer och Karl-Hampus Dahlstedt.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Generalstabens litografiska anstalts förlag 1946 Sverige, Stockholm 328 sidor