Gamla byar i Vilhelmina

Författare
Olof Petter Pettersson
(O. P. Pettersson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Två förläggare, Nyheterna 1982 Sverige, Umeå, Umeå 4 d. i 2 vol. 26 cm
Gen.-stab:s lit. anst. (distr., A & W 1960 Sverige, Stockholm, Uppsala viii, 223 sidor.
Generalstabens litografiska anstalts förlag 1946 Sverige, Stockholm 328 sidor
Generalstabens litografiska anstalts förlag 1944 Sverige, Stockholm 356 sidor
Gen.-stab:s lit. anst. (distr., A & W 1941-1960 Sverige, Stockholm, Uppsala 4 vol.
Generalstabens litografiska anstalts förlag 1941 Sverige, Stockholm 304 sidor
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan