Gamla gränsmärken i Rasbo socken - iventering och konstruktionsanalys i förhållande till 1734 års lag

Författare
Javier Tapia Rojas
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv. 2005 Sverige, Uppsala 27 sidor. : färgill., diagr., kartor i färg, tab.