Gamla jaktskildringar D. 3, Älgjägaren berättar : jakt på älg och annat villebråd - en jaktantologi

Författare
(Elof Frisendahl ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Asplund, Seelig 1972 Sverige, Stockholm, Solna 350 sidor. 91-85002-04-6