Gammal och ny traditionsforskning - Fortsatt diskussion

Författare
Carl Wilhelm von Sydow
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1942 Sverige, Lund s.72-107
1941 Sverige, Lund 2 vol.