Gammalt och nytt i Vetlanda kyrka - renoveringen 1953-1954 : en historik

Författare
Josef Englén
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Församl. 1976 Sverige, Vetlanda 23 sidor. : ill. 22 cm
Vetlanda församl. 1971 Sverige, Vetlanda 23 sidor. : ill.
Förf. 1954 Sverige, Vetlanda 23 sidor. : ill.