Gammelhärbret vid Bjus i Ygsbo - antikvarisk medverkan i samband med renovering : Bjus, Ygsbo 8:1, Färila socken, Ljusdals kommun, Hälsingland, 2009-2010

Författare
Daniel Olsson
(Daniel Olsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsmuseet Gävleborg cop. 2012 Sverige, Gävle 15 sidor. ill.