Gammelskogen i Ålhult - inventering av kärlväxter, mossor, lavar och skalbaggar

Författare
Thomas Appelqvist
(Thomas Appelqvist & Leif Andersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyr. 1984 Sverige, Kalmar 57 sidor.