Gartru Grinds son

Författare
Anna Kajsa Hallgard
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, Seelig, Hallandsposten 1968 Sverige, Stockholm, Solna, Halmstad 264 sidor.
Saga Egmont nnnn 978-87-26-34164-5