Gastarna på "Mathilda" - skepparhistorier och timmermanslögner

Författare
Torsten Sandberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Schildt 1923 Sverige, Stockholm, Helsingfors 140 sidor.
Bonnier 19-- Sverige, Stockholm 139,1s