Gastronomische Reise durch Nordskandinavien

Författare
Torsten Blomquist
(Torsten Blomquist, Werner Vögeli Lebensmittelfotos: Björn Lindberg.)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Media express, Elander Gummesson 1998 Sverige, Stockholm, Falköping 216 sidor. färgill. 31 cm