Gastronomisk resa i Nordkalotten

Författare
Torsten Blomquist
(Torsten Blomquist, Werner Vögeli matbilder: Björn Lindberg.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Media express, Elander Gummesson 1998 Sverige, Stockholm, Falköping 216 sidor. färgill. 31 cm
Timbro 1986 Sverige, Stockholm, Västtyskland 216 sidor. färgill. 31 cm