Gemensamhetsanläggningar ur förvaltningsekonomisk synvinkel

Författare
Barbro Brännemo
(Barbro Brännemo, Maria Ståhl)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1982 Sverige, Stockholm 52 sidor.