Gemensamt kunskapande 4, Forskningscirkeln som fält och metod samt forskningsledarens kunskapsbehov

Författare
Pål Wiig
(Pål Wiig layout Eva Silow)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Solidaritet förlag 2009 Sverige, Kalvsund 139 sidor. 24 cm 978-91-978390-1-3