Gender and prehistory

Författare
(Editor Bozena Werbart.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dept. of Archaeology and Sami Studies (Institutionen för arkeologi och samiska studier), Univ., Nyheternas tr. 1999 Sverige, Umeå, Umeå 75 sidor. ill. 21 cm