Gene transfer to conifers - microprojectile gene transfer and transgene inactivation

Författare
Haile Selassie Yibrah
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv. 1994 Sverige, Uppsala 61 sidor. : tab. 24 cm 91-576-4908-1