Gener för bot och bättring - Kungliga Vetenskapsakademien om genterapi i framtidens sjukvård

Författare
(Expertgruppens medlemmar: Ulf Pettersson ... författare: Annika Nilsson i samarbete med Maria Anvret.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Atlantis, Vetenskapsakad., Wallin & Dalholm 1994 Sverige, Stockholm, Lund 112 sidor. 18 cm