General Schlenzheim och dess familie. Skådespel i fyra acter; öfversatt af herr Envallsson. Upfördt första gången på kongl. mindre theatern i Stockholm d. 13 januarii 1796

Originaltitel
General Schlenzheim und seine Familie
Författare
Christian Heinrich Spiess
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1796 Sverige, Stockholm, tryckt hos Johan Christ. Holmberg, på öfversättarens förlag [2] , 94 sidor. & omsl. 8:o(4)