General-purpose event generators for LHC physics

Författare
(Andy Buckley ...)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Elsevier 2011 Nederländerna, Amsterdam