Generalen grefve Gustaf Wachtmeister, hans släkt och hans fälttåg

Författare
Agathon Hammarskjöld
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1910 Sverige, Stockholm 278, 238 sidor., [2] vikta sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan