Generic CADD 6.0, Användarhandbok

Författare
(Skriven av: Anita Andersson, Deborah Jay och Ellie Bator.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Autodesk, Minab Cop. 1992 USA, Bothell, Surte ix, 218 sidor. ill.