Gengångare

Författare
Dorothy Daniels
(Dorothy Daniels övers.: Wåge Andersson)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wennerberg 1983 Sverige, Malmö 160 sidor. 18 cm 91-35-02598-0