Genom Skuggornas dal

Författare
Mattias Lönnebo
(Mattias Lönnebo.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Fantasy, Mellanåldersböcker, Barn- och ungdomslitteratur
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Verbum, Scandbook 2013 Sverige, Stockholm, Falun 138 sidor. 22 cm 978-91-526-3579-7
Pythia Förlag nnnn 978-91-984583-2-9