Genom spärren

Författare
Folke Mellvig
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber, Almqvist & Wiksell 1942 Sverige, Stockholm, Uppsala 343 sidor.