Genom stark eld Punktskrift - roman från det gamla Rörstrand

Författare
Ella Byström
(Ella Byström.)
Målgrupp
Vuxen
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
TPB 1984 Sverige, Enskede 5 vol. (520 sidor. med brailleskrift)