Genom tron allena - predikoantologi

Författare
Martin Luther
(Martin Luther red. av Kjell Ove Nilsson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
EFS-förl., Ljungberg 1967 Sverige, Stockholm, Klippan 167 sidor.