Genomgripande förändringar i stora, komplexa system - varför är det så svårt?

Författare
Paula Hurula
(Paula Hurula, Lena Kjällén, Lena Stark-Pettersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1994 Sverige, Luleå