Genus i och som organisation - översikt om svensk arbetslivsforskning med genusperspektiv

Författare
Lena Pettersson
(Lena Pettersson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Santérus, Norstedt 2001 Sverige, Stockholm, Stockholm 245 sidor. 23 cm