Genus och etnicitet i äldreomsorgen - röster från sverigefinska pensionärer

Författare
Irene Virtala
(Irene Virtala.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Migrationsinstitutet, Painosalama 2012 Finland, Åbo, Åbo 78 sidor. kuv. 25 cm 978-952-5889-25-3