Genus tar plats i förskolan - en forskningscirkel med förskollärare om genus och förskoledidaktik

Författare
(Sofi Arvanitis ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
FoU Malmö-utbildning 2012 Sverige, Malmö 74 sidor. 978-91-979242-4-5