Genusmedvetna närmanden till pedagogik - en forskningscirkels reflektioner och konkretiseringar

Författare
(Anna Sandell (red) Elizabeth Flórez ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Resurscentrum för mångfaldens skola/FoU-utbildning, Avdelningen barn och ungdom, Malmö stad, Prinfo grafiskt center 2010 Sverige, Malmö, Malmö 113 sidor. 978-91-978709-4-8