Genusrelationer i organisationen Försvarsmakten

Författare
Lena Pettersson
(Författare: Lena Pettersson, Alma Persson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för ledarskap och management, Försvarshögskolan 2005 Sverige, Stockholm 67 sidor.