Geografi 4-6, Europa

Sverige Sverige beskrivs ur ett geografiskt perspektiv. Boken inleds med ett kapitel om kartor. Sedan följer ett kapitel om hela Sverige som bl a beskriver olika geografiska områden och klimat. I kapitlen Jordbruket, Skogen, Hav, sjö och älv och Berget beskrivs naturresurserna och hur människor brukat och brukar dem. Sist i boken finns en uppslagsdel med Sveriges landskap och ett uppslag med viktiga ord. Europa I PULS Geografi 4–6 Europa beskrivs vår egen världsdel; hur de olika områdena ser ut och hur samspelet mellan människor och natur fungerar, var naturtillgångarna finns, hur klimat och väder varierar och hur människor lever och arbetar. Europa indelat i regioner för att det ska bli lättare att jämföra likheter och olikheter. Varje region avslutas med en berättande text och en översikt med fakta som areal, folkmängd, största stad osv. I boken finns också en uppslagsdel med viktiga ord. NYHET! Världen I PULS Geografi 4–6 Världen vidgas perspektivet i kapitlen Kartan och Väder och Klimat finns t ex olika kartprojektioner, tidzoner och klimatzoner. Kapitlet Vår jord beskriver hur jorden formats och formas och hur människor använder naturtillgångarna i de olika naturtyperna. Världsdelarna beskrivs först övergripande, sedan följer beskrivning av ett par representativa länder per världsdel. Lärarböcker och arbetsböcker Till varje grundbok finns en lärarbok och en arbetsbok. Facit till arbetsboken finns på www.nok.se/puls Temaböcker Till grundböckerna i geografi finns tre temaböcker: Landskapsboken, Länder i Europa och Länder i världen. De presenteras på egna sidor. Mer information om PULS 4–6 finns på den gemensamma sidan för PULS-serien. PULS 4–6 Uppdrag Sverige, Europa och Världen Se separata presentationer. Nättjänst – www.nok.se/puls Här finner du bl a kompletterande material, länkar och utförliga presentationer av elevböcker och lärarmaterial.

Författare
(Katarina Olsson, Ingrid Åsgård.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, Elanders digitaltr. 2000 Sverige, Stockholm, Göteborg Ca 140 sidor. med var. pag. ill. 20 cm