Geografi för folkskolan D. 2, Europa och de främmande världsdelarna jämte översikt av Sveriges ekonomiska geografi

Författare
Helge Nelson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Magn. Bergvall 1928 Sverige, Stockholm 192 sidor.