Geografi för folkskolan klass 7

Författare
Helge Nelson
(Helge Nelson, Elvi Rydefält under medverkan av Algot Teng.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bergvalls 1959 Sverige, Stockholm s.187-271
Bergvall 1955-9999 Sverige, Stockholm 274 sidor.
M. Bergvall 1954 Sverige, Stockholm 377,(3)s : Ill
Magn. Bergvalls förlag 1953 Sverige, Stockholm 377 sidor. : ill.
Magn. Bergvalls förlag 1951 Sverige, Stockholm 380 sidor.
M. Bergvall 1950 Sverige, Stockholm 376,(4)s : Ill
M. Bergvall 1949 Sverige, Stockholm 304 sidor. Ill
M. Bergvall 1946 Sverige, Stockholm 304 sidor. : Ill
M. Bergvall 1944 Sverige, Stockholm 304 sidor. : Ill
Magn. Bergvall 1942 Sverige, Stockholm 304 sidor. ill.
Magn. Bergvall 1939 Sverige, Stockholm 304s Ill
Magn. Bergvall 1937 Sverige, Stockholm 304 sidor. ill.
Magn. Bergvall 1935 Sverige, Stockholm 304 sidor. : ill.
Magn. Bergvall 1932 Sverige, Stockholm 304s : Ill
Magn. Bergvall 1931 Sverige, Stockholm 92, 192 sidor. ill.
Magn. Bergvall 1928 Sverige, Stockholm 192 sidor.
Magn. Bergvall 1927-1928 Sverige, Stockholm 2 vol.
Magn. Bergvall 1927 Sverige, Stockholm 91 sidor.