Geografi för fyraåriga gymnasiets första ring samt realskolans avslutningsklass

Författare
Helge Nelson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. bokförl. 1954 Sverige, Stockholm S. 245-424 sidor. ill
Sv. bokförl. 1948 Sverige, Stockholm (7)s.,s.261-411,(1)s Ill
1941 Sverige, Stockholm 123 sidor.
Norstedt (Sv. bokförl.) 1936 Sverige, Stockholm (4),122s : Ill