Geografi för gymnasiet 2

Författare
Helge Nelson
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. bokförl. 1955 Sverige, Stockholm 329 sidor.
Sv. bokförl. 1953 Sverige, Stockholm iv,244,(2)s : Ill
Svenska bokförlaget 1948 Sverige, Stockholm 243 sidor.
Svenska bokförlaget 1945 Sverige, Stockholm 244 sidor. : ill.
Svenska bokförlaget 1941 Sverige, Stockholm 244 sidor. ill.
Norstedt 1935 Sverige, Stockholm 244 sidor. ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan