Geografi för gymnasiet 2

Författare
Helge Nelson
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. bokförl. 1955 Sverige, Stockholm 329 sidor.
Sv. bokförl. 1954- Sverige, Stockholm 2 vol.
Sv. bokförl. 1954 Sverige, Stockholm vi, 209 sidor.
Sv. bokförl. 1953 Sverige, Stockholm iv,244,(2)s : Ill
1953 Sverige, Stockholm
Svenska bokförlaget 1951 Sverige, Stockholm 132 sidor.
Svenska bokförlaget 1948 Sverige, Stockholm 131 sidor.
Svenska bokförlaget 1945 Sverige, Stockholm 244 sidor. : ill.
Svenska bokförlaget 1944 Sverige, Stockholm 135 sidor.
Svenska bokförlaget 1941 Sverige, Stockholm 244 sidor. ill.
Norstedt 1935 Sverige, Stockholm 244 sidor. ill.
Svenska bokförlaget 1933 Sverige, Stockholm 131 sidor. ill.
1951 Sverige, Stockholm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan