Geografisk variation i koncentrationer av dioxiner och PCB i strömming från Bottniska viken och norra egentliga Östersjön

Författare
Anders Bignert
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen 2005 Sverige, Gävle 27