Geografiska begrepp och termer

Författare
Katarina Olsson
(Katarina Olsson, Bertil Vilhelmson.)
Genre
Terminologi, Bok, Lexikon
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, Västra Aros 1997 Sverige, Stockholm, Västerås 112 sidor. ill., diagr. 25 cm