Georg - revolutionären

Författare
Ivar Lundgren
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Den kristna bokringen/Norman 1976 Sverige, Stockholm [5] sidor., sidor. 11-207 sidor. 19 cm
Den kristna bokringen, Tryckcentralen 1975 Sverige, Stockholm, Örebro 205 sidor.