Georg Stephenson - lefnadsteckning

Författare
Carl Georg Starbäck
(Af Z med 7 illustr.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1863 Sverige, Norrköping