Geotermisk värme till fjärrvärmenät i Vellinge - förstudie

Författare
Olof Andersson
(Olof Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Sv. byggtjänst (distr., LiberTryck 1980 Sverige, Stockholm, Stockholm 76 sidor. (var. pag.) ill., tab. 25 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan