Geovetenskapliga forskningsinsatser i anslutning till planerad väg Kiruna- Riksgränsen (väg 98) - rekognoscering, områdesbeskrivning, programförslag = Earth science research in conjunction with the planned road from Kiruna to Riksgränsen : a reconnaisance survey and suggestions for future research

Författare
Thorsten Stenborg
(Thorsten Stenborg, Lennart Strömquist, Rolf Å. Larsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1977 Sverige, Uppsala 92 sidor. : ill., kartor, tab. 91-506-0110-5