Ger koppling av kunskapsinlärning och färdighetsövning ökad djupinlärning? - utveckling av kursmoment i "Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling V2"

Författare
(Fia Christina Börjesson ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Miljösystemanalys, Chalmers tekniska högskola 2007 Sverige, Göteborg 65 sidor.