Gerddon Gursa 4, Oahpaheaddjigirji / Kaarina Alho ... et al. sámás: Jovnna-Ánde Vest - badjedási matematihkka

Originaltitel
Kerroin : yläasteen matematiikka
Genre
Läromedel
Språk
Nordsamiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sámediggi 2006 Finland, Anár 119 sidor. : ill. 952-441-095-8