Gerddon Gursa 7, Oahpaheaddjigirji / Kaarina Alho ... et al. sámás: Jovnna-Ánde Vest - badjedási matematihkka

Originaltitel
Kerroin : yläasteen matematiikka
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Nordsamiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sámediggi, Ykkös-Offset 2006 Finland, Anár, Vaasa 127 sidor. ill. 29 cm. 978-952-441-128-8