Germund Michaneks tryckta skrifter - en förteckning överlämnad på 75-årsdagen den 17 februari 2001

Författare
Carl-Otto von Sydow
(Carl-Otto von Sydow textum composuit.)
Genre
Festschrift, Bibliografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carl-Otto von Sydow, Mediaprint 2001 Sverige, Knivsta, Uddevalla 76 sidor.